card

 

Дэд бүтцийн болон аливаа барилга байгууламжийн хувьд инженерийн, төлөвлөлтийн, бүтээцийн зураг төслүүд чухал бөгөөд тухайн хийцийн суурь өгөгдөл болдог. Ийм учраас зураг, төсөл сайн байх нь тухайн обьектийг барих зардал мөнгө, цаг хугацааг хэмнэдэг. Бид иргэний болон бусад барилга байгууламжийн бүх төрлийн зургийг чанарын өндөр түвшинд боловсруулж байна.