card

Агуулахын иж бүрэн цогцолбор:

Байрлал: Өмнөговь аймаг, Ханбогд сум

Хүчин чадал: 1188 м.кв талбайтай

Хэрэгжүүлсэн хугацаа: 2016-2018

Хөрөнгө оруулагч: Өөрсдийн эх үүсвэр

Тайлбар: Бараа материал хадгалах нэгдсэн агуулах нь 1188 м.кв талбайтай, 100 м.кв талбайтай оффис, 80 м.кв талбайтай ажиллагсдын тав тухтай ажиллах, амьдрах нөхцлийг бүх талаар хангасан ажилчдын байр, угаалга, цайны газар, хяналтын байр гэсэн хэсгээс бүрдэнэ.