card

 

 

Зочид буудлын зориулалттай иж бүрэн цогцолбор:

Байрлал: Өмнөговь аймаг, Цогтцэций сум

Хүчин чадал: нэг удаадаа 60 хүн

Хэрэгжүүлсэн хугацаа: 2012 он

Хөрөнгө оруулагч: Өөрсдийн эх үүсвэр

Тайлбар: Цогцолбор нь тоосго, бетонон өрөг бүтэцтэй бөгөөд 180 м.кв талбайтай зочид буудлын барилга, 25 м.кв талбайтай халаалтын зуухны барилга, 80м2 талбайтай халуун усны барилга, цэвэрлэх байгууламж, хүлэмж гэсэн хэсгээс бүрдэнэ. Цэвэр бохир, халаалт дулааныг бие даасан байдлаар шийдсэн.