Лабораторын багаж хэрэгсэл

Laboratory1

 • Дээжний шилэн болон HDPE, LDPE сав
 • Лабораторын тоног төхөөрөмж
 • Жин
 • Халаагуур
 • Хөргөгч
 • Инкубатор
 • Шатаах камер
 • Банн
 • Шприцны шахуурга
 • Соронзон холигч
 • Дээжлэгч багаж
 • Дээжлэгч
 • Шигшүүр
 • Лабораторын тавилга, хэрэгсэл
 • Бусад лабораторийн багаж хэрэгсэл