card
Үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж, багаж, сэлбэг

HOSE A/C

PART NUMBER : K342-838-1363-1950

MANUFACTURER : PACCAR